Inahan

Habang iginagapang ni Rita ang kinabukasan ng kanyang tatlong mga anak, isang paulit-ulit na trahedya ang sinasapit ng kanyang pamilya. Gaano man ito kasing lagim ng sinapit ng kanyang asawa sa Zamboanga, ilalaban ni Rita ang kanilang buhay at pangunahing pangangailangan upang ang kanyang naging kapalaran ay hindi na maulit pa sa kanyang mga anak.


Inahan

Follow Us
SSFF Facebook
SSFF Instagram
SSFF Youtube