Pasan

Sa isang liblib na lugar, patuloy na nakikibaka sa hamon ng buhay si titser Nora upang maitaguyod ang edukasyon ng kanyang mga estudyanteng nakatira sa isang barrio. Pasan ang ilang libro at gamit at baon ang dedikasyon bilang guro, dalawang ilog at isang bundok ang kanyang tinatawid para makarating sa barriong tinuturing siyang pangalawang magulang na hindi nakapag-aral ang sabik na nag-aabang sa pagdating ni titser Nora.


Inahan

Follow Us
SSFF Facebook
SSFF Instagram
SSFF Youtube